Maxima en vrije plekken 2017-2018

Hieronder de maxima per klas na campusvoorrang, broers en zussen)

Capaciteit vrij plaatsen
OV3:
1  observatie jaar  12     12
2 Logistiek Assistent 9

 

     6
2-3 schilder- decorateur  9       7
3 Logistiek assistent  9       1
4-5 Logistiek Assistent  9       0
4-5 schilder – decorateur  9       2
OV1:
Leef-leerklas  5       0
Klas 1  8        2
Klas 2  8        0
Klas 3  8        0
OV1 auti – klassen  20          2