voor – en nawacht

‘s ochtends is er voorwacht vanaf 08.00h en ‘s avonds wordt er nawacht georganiseerd tot 17.30h ( uigezonderd ov3), ‘s woensdags tot 13.30h.

Voor – en nawacht zijn betalend.