Vrijdagpost BLO

Parcivalschool                                                                       

Vrijdagpost lagere school       05 oktober 2018

 

Mededelingen
  • Beste ouders,

In bijlage geven we de ‘engagementsverklaring’ mee, zoals u die ook in het schoolreglement kan terugvinden.

Gelieve deze ondertekend te willen terugbezorgen aan de school.

Vriendelijk dank voor uw medewerking!

 

  • Klusdag

Op zaterdag 13 oktober gaat de gekende klusdag door op onze school.

Ouders en medewerkers steken die dag de handen uit de mouwen om kleine en grote klussen aan te pakken .

We gaan opruimen, schilderen, ramen lappen, poetsen,…

De school zorgt ervoor dat het nodige materiaal aanwezig is en zal alle helpers ook een hapje en een drankje aanbieden.

We werken zoals echte klussers in twee shiften. U kan kiezen voor:

“de vroege shift van 9-12u” en/of voor “de late shift van 13-16u”.

Kan u via bijgevoegd strookje laten weten of we op zaterdag 13 oktober op u mogen rekenen?

Alvast bedankt, Het Parcivalteam

 

Kalender
  • Zaterdag, 13 oktober 2018: klusdag.
  • Donderdag, 18 oktober 2018: infoavond voor schoolverlaters. Het CLB geeft informatie over de structuur van het (buitengewoon) secundair onderwijs, over de onderzoeken die eraan komen voor onze zesde klassers, over de rol van de klassenraden e.d. Ouders van zesde klassers krijgen nog een uitnodiging voor deze avond.
  • Donderdag, 25 oktober 2018: individuele oudergesprekken. Er volgt nog informatie.

 

__________________________________________________________________________________________

Invulstrookje Klusdag

 

Naam……………………………………………………………. Ouder van …………………………………………….

 

Zal op zaterdag 13 oktober deelnemen aan de klusdag met …….. personen.

 

Ik kies voor             O         de vroege shift van 9-12 uur

O         de late shift van 13-16 uur