Vrijdagpost BLO

Vrijdagpost 23 juni 2017 Lagere school

Kalender

Vrijdag 30 juni: laatste schooldag (school tot 12.00u, nawacht tot 13.00u)

 

Getuigschriften

Op donderdag 29 juni worden de getuigschriften (onze rapporten) met de kinderen mee naar huis gegeven. Indien uw kind die dag niet op school is, kan u het getuigschrift op een ander moment komen ophalen op het secretariaat. Getuigschriften worden NIET op gestuurd met de post.

 

Suikerfeest

Kinderen die volgende week het Suikerfeest vieren, mogen hiervoor 1 dag thuis blijven. Gelieve het strookje onder aan de Vrijdagpost hiervoor in te vullen.

 

 

 

Mijn kind, genaamd …………………………………………… uit de klas van juf ……………,

zal op ……………………………………… afwezig zijn omwille van het Suikerfeest.

Handtekening van de ouders: