vrijdagpost OV1

Vrijdagpost 1/12/2017

BuSO OV1

De vrijdagpost wordt ook  digitaal (via e-mail) doorgestuurd. Gaf je ons jouw mailadres nog niet door, stuur dan een mailtje naar: parcivalschool@parcivalschool.be met vermelding van naam leerling en klas.

 

Kalender

Vrijdag 8 december: GEEN SCHOOL (evaluatiedag)

Maandag 11 december: GEEN SCHOOL (evaluatiedag)

Donderdag 21 december: oudercontact van 16-20u: zie brief in bijlage!

Zaterdag 23 december tot en met zondag 7 januari: kerstvakantie

 

Opgelet! Er is een nieuw nummer om de nawacht te bereiken: 0474 – 09 41 02

Noteer dit goed zodat u het bij de hand heeft in geval van nood. (na 16 uur)

 

INDIVIDUEEL OUDERCONTACT OV1

DONDERDAG 21 DECEMBER 2015

16U00 – 19U00

Antwerpen, vrijdagspost van 1 december 2017

Beste ouder(s) / opvoeder(s),

Op donderdag 21 december organiseert de school een individueel oudercontact om samen met jullie de vorderingen van uw dochter/zoon te bespreken.  Dit oudercontact vindt plaats tussen 16u00 en 19u00 in het nieuwe schoolgebouw op de Belgiëlei in Antwerpen.  U kan het schoolgebouw bereiken via de parking-ingang van het Rode Kruis op Belgiëlei nummer 34.

De leerlingen gaan om 15u30 zoals altijd naar huis, het is niet toegelaten op hun ouders te wachten in de school.

Kan u ons via onderstaande strookje laten weten welk uur het best voor u past?

Op maandag 11 december laten we u weten via de schoolagenda van uw dochter/zoon om hoe laat u op het oudercontact wordt verwacht.

Voor ouders die de Nederlandse taal niet goed begrijpen, wordt een tolk voorzien.

 

Namens het schoolteam

Alwina Janssens, directie

“———————————-“———————————-“——————————”

STROOKJE OUDERCONTACT OV1 DONDERDAG 21 DECEMBER 2015

Graag invullen en aankruisen wat past

Naam ouder of opvoeder…………………………………………………………………………………………

Naam leerling……………………………………………………………………………………………………

Uit klas:………………………………………………………………………………………………………….

O zullen niet aanwezig zijn omdat …………………………………………………………………………

O zullen aanwezig zijn en komen bij voorkeur:       O tussen 16u00 en 17u00

O tussen 17u00 en 18u00

O tussen 18u00 en 19u00

 

De ouder(s) of opvoeder(s) wensen te spreken met:  O klasjuf/klasmeester

O zorgjuf Kimberley De Mulder

O zorgjuf Eva Haumann

                                                                                          O clb medewerker Joke De Borger

                                                                                          O logopediste Jill Verkoyen

O directie Alwina Janssens

O andere (naam invullen)……………..

 

Dit strookje meegeven aan uw dochter of zoon om aan de juf of meester af te geven

of ons bezorgen via e-mail parcivalschool@parcivalschool.be met als onderwerp: oudercontact OV1 21/12

ten laatste bezorgen op woensdag 6 december