BLO

Onze visie & aanpak

De Parcivalschool is de enige school voor buitengewoon onderwijs in ons land die heilpedagogisch werkt en het leerplan van de Steinerscholen volgt. De school laat zich in haar werking inspireren door inzichten uit de heilpedagogie. Ritme is een belangrijk pedagogisch instrument binnen de werking. De kinderen krijgen periodiek onderwijs en worden op een ritmische manier meegenomen doorheen de dagen, weken en jaren. Het samen vieren van de jaarfeesten zorgt voor een levende verbinding met de natuur.

De kleinschaligheid van de school zorgt voor een geborgen sfeer en laat ook toe dat de leerkrachten alle leerlingen kennen. Leerkrachten begeleiden hun klassen meerdere jaren, wat hen toelaat zich persoonlijk met de kinderen te verbinden. Het zien van en zich verbinden met de unieke essentie van ieder kind staat centraal. Vooral de manier waarop we naar kinderen kijken maakt onze school tot een Steinerschool. Telkens weer staan dezelfde vragen centraal: Wie ben jij? Wat is jouw biografie en wat breng je mee? Wat is jouw vraag, wat zit erachter en hoe kunnen we jou helpen om jouw vraag te beantwoorden?

Omdat we werken vanuit onze specifieke visie, geven we ons onderwijs ook vorm op een specifieke manier. We noemen een paar voorbeelden:

  • Ritme en herhaling zijn een basisgegeven. Een vast dag-, week- en jaarritme maakt het voor onze kinderen makkelijker om met vertrouwen de wereld om zich heen te leren kennen.
  • Op onze school worden een aantal vakken (lezen, schrijven, rekenen en heemkunde) in perioden aangeboden. Dat wil zeggen dat een bepaald vak gedurende een aantal weken na elkaar elke dag gedurende anderhalf uur wordt gegeven. Op die manier kan de leerstof intensiever beleefd worden.
  • Het kunstzinnige vind je overal in ons onderwijs. Schilderen, tekenen, boetseren en toneel zijn geen vakken op zich maar deel van het leerproces.

 

Onze visie en aanpak zijn vertaald in leerplannen met eindtermen en ontwikkelingsdoelen. Deze beschrijven de doelen en leerinhouden zoals we ze in de Steinerscholen vorm geven. Gezien onze doelgroep dienen we het toepassen van deze leerplannen steeds aan te passen aan de mogelijkheden van onze leerlingen. Dat is een zoektocht.

De leerplannen van de Steinerscholen zijn gelijkwaardig aan deze van de reguliere scholen en erkend door het Ministerie van Onderwijs. Je vindt ze hier:

 

 

Basisaanbod

Basisaanbod  Kinderen met leermoeilijkheden en een normale tot randnormale intelligentie zitten in o
Lees meer

Type 2

Kinderen met een matige tot ernstige mentale beperking kunnen in onze Type 2 – groepen op hun
Lees meer

Type 9

Onze lagere school heeft een jarenlange ervaring in het werken met kinderen met autismespectrumstoor
Lees meer

Vestigingsplaats te Wilrijk

  INCLUSIEPROJECT PARCIVAL/LOHRANGRIN Vanaf 1 september 2013 zijn de Steinerscholen Parcival (A
Lees meer