OKOplus

Ondersteuningsnetwerk OKOplus en Parcivalschool

Met het onderwijsdecreet van juni 2017 werd het ondersteuningsmodel ingevoerd ter vervanging van de vroegere GON-begeleiding.

Dit ondersteuningsmodel voorziet onder meer in de mogelijkheid ondersteuningsnetwerken op te richten. In een ondersteuningsnetwerk staat de samenwerking tussen scholen voor gewoon en buitengewoon onderwijs centraal. Ook het CLB en de pedagogische begeleidingsdiensten zijn partner in het ondersteuningsnetwerk.

In de schoot van het Overleg Kleine Onderwijsverstrekkers (OKO) werd afgesproken een eigen ondersteuningsnetwerk op te richten. Dit netwerk wil ook open staan voor andere scholen (ongeacht het net) waar dit de continuïteit van reeds lopende (vroegere GON) ondersteuning mogelijk maakt. Vandaar dat we kozen voor de naam OKOplus.

Het ondersteuningsnetwerk OKOplus voorziet een regeling voor de ondersteuning van leerlingen met een (gemotiveerd) verslag voor de types basisaanbod, type 3 en type 9.

! Voor type 7 STOSS wordt de ondersteuning vanaf september 2019 rechtstreeks opgenomen door de school voor buitengewoon onderwijs.

De Parcivalschool biedt vanuit de Steinerpedagogie ondersteuning aan voor de leerlingen met een (gemotiveerd) verslag type 2, type 4, type 6, type 7 STOSS en type 7 auditief. Hiervoor dienen de scholen voor gewoon onderwijs deze leerlingen aan te melden bij Agodi.

Voor meer info:

Parcivalschool: 03/230.24.44

Directie: Matthieu Roozen, matthieu.roozen@parcivalschool.be

Coördinatie: Evelyn van Caster, competentiebegeleiding@steinerscholen.be

Voor meer informatie rond het ondersteuningsnetwerk OKOplus, verwijzen we graag naar de site