Vestigingsplaats te Wilrijk

 

 INCLUSIEPROJECT PARCIVAL/LOHRANGRIN

Vanaf 1 september 2013 zijn de Steinerscholen Parcival (Antwerpen) en Lohrangrin (Wilrijk) samen van start gegaan met een uniek project van  inclusief onderwijs. De expertise van de Parcivalschool, school voor buitengewoon onderwijs, wordt ingezet om in lagere school Lohrangrin kinderen te begeleiden met een specifieke leerproblematiek (dyslexie, dyscalculie ), waardoor ze aangewezen zijn op extra ondersteuning voor bepaalde leerinhouden (taal, rekenen).

Door dit type 8-onderwijs/ basisaanbod te organiseren op de locatie van de gewone school, kan het kind dat extra omkadering nodig heeft, toch in zijn vertrouwde omgeving blijven. Anderzijds is deze continuïteit van omgeving van groot belang in het acceptatieproces van de ouders, die in deze context wellicht sneller de noodzakelijke overstap zullen maken naar het buitengewoon onderwijs. Verder biedt dit initiatief de mogelijkheid om vorm te geven aan wat inclusie kan betekenen voor de steinerpedagogie.

Tenslotte ligt hierin ook een kans om aan te tonen dat, ondanks de sterke onafhankelijkheid van elke Steinerschool, een nauwe samenwerking mogelijk is en bevruchtend kan zijn.

Inschrijven voor de type 8-klas / basisaanbod kan in de Parcivalschool, Lamorinièrestraat 77, 2018 Antwerpen. Tel: 03-230 24 44.
Email: parcivalschool@parcivalschool.be

U kan steeds de school vrijblijvend bellen voor informatie via het nummer 03.230.24.44