Type 2

Kinderen met een matige tot ernstige mentale beperking kunnen in onze Type 2 – groepen op hun niveau verder ontwikkelen. Wij trachten de kinderen in te delen in groepen op leeftijd. Binnen deze leeftijdsgroepen krijgen de kinderen de vertelstof en heemkundeperioden (aardrijkskunde, geschiedenis, biologie,…) aangeboden. Bij voldoende leervoorwaarden wordt er in taal- en rekenperioden  gewerkt op het niveau van de kinderen.

Naast het periode-onderwijs is er wekelijks tijd voor het aanleren van dagdagelijkse activiteiten zoals boodschappen doen, vegen, afwassen, groenten snijden, brood bakken, koken,… Ook de kunstzinnige vakken zoals schilderen, handwerk, knutselen staan wekelijks ingeroosterd.

Binnen de type 2-afdeling is er een aparte groep ingericht voor de kinderen met een ernstige mentale beperking die nog niet in aanmerking komen voor het echte schoolse leren. In deze groep wordt er gekeken naar de individuele noden van elk kind. De kinderen worden op verschillende manieren gestimuleerd om op eigen tempo te ontwikkelen.