Type 9

Onze lagere school heeft een jarenlange ervaring in het werken met kinderen met autismespectrumstoornis. Zowel de leraren als therapeuten beschikken over de nodige expertise.

Voor deze kinderen kiezen we er als lagere school voor om een individueel pad uit te zetten. Hierbij moeten de noden, interesses en kwaliteiten van deze kinderen de basis vormen. Waar mogelijk integreren we de kinderen zoveel mogelijk in de bestaande klassen. Kinderen die een specifieke auti-omkadering en begeleiding nodig hebben, krijgen een plekje in de autiklas.

Naast het stimuleren van de cognitieve vaardigheden hechten we ook veel belang aan de kunstzinnige en sociale ontwikkeling. We geloven dat deze vorm van werken de kinderen de meest optimale ontwikkelingskansen biedt. Daarnaast richten we een speciale klas in waar deze kinderen een individueel traject kunnen volgen. In deze klas worden leer- en ontwikkelingsprocessen op maat aangeboden.

Voor de kinderen  wordt therapeutische begeleiding op school georganiseerd. Deze extra ondersteuning kan verschillende vormen aannemen: individuele begeleiding van het kind of in kleine groepjes, begeleiding en ondersteuning van de klas- of vakleerkracht, ondersteuning van het kind in de klas, contacten met de ouders en andere instanties, …