structuur OVA

 

106

 

Doelgroep

Jongeren tussen 13 en 21 jaar met een attest type 9:

 • met een diagnose autisme en  een licht mentale beperking tot (rand) normale  begaafdheid
 • die extra nood hebben aan begeleiding en veiligheid, duidelijkheid en structuur
 • waarbij werkdruk , tempo, sociaal functioneren en prestatiegerichtheid het ontwikkelen belemmeren
 • bij wie  tewerkstelling in het  normaal economisch circuit of een  werkplaats niet vanzelfsprekend is

 

Onderwijs aangepast aan de individuele zorgvraag

Voor elke leerling wordt een individueel traject uitgestippeld  dat afgestemd is  op zijn/haar noden, interesses en mogelijkheden.

Hierbij  zoeken we  evenwicht tussen voldoende uitdaging en welbevinden.

Leerlingen  worden voorbereid op een werk– en leefmilieu op maat.

 

Structuur van de opleiding

Algemeen onderwijsaanbod

 • redzaamheid :  persoonlijke, huishoudelijke en maatschappelijke
 • communicatievaardigheden
 • sociale en emotionele vaardigheden
 • schoolse vaardigheden (periode/ projectonderwijs)
 • werkhouding en werkvaardigheden
 • motorische vaardigheden
 • kunstzinnige vaardigheden

Leren werken

1° graad:  Atelierwerking: aanleren van arbeidsvaardigheden en attitudes  in verschillende ateliers binnen de school

2° graad:  Werkplekleren:  leren werken in een bedrijf of organisatie in een kleine groep onder begeleiding van een leerkracht

3° graad: SMIA (sociale en maatschappelijke integratie activiteit)  vanaf 18 jaar: inoefenen van zelfstandig werkvaardigheden en attitudes  binnen een bedrijf of organisatie die specifiek voor deze leerling werd gezocht.
Voorbeelden: zorgboerderij, bibliotheek, supermarkt, rusthuis., ….

Deze stage is vaak een opstap naar begeleid werken.