Leef – leerklas

Deze klas  is voor  jongeren met een ernstige mentale beperking  én een grote zorgvraag.

We richten ons op het ondersteunen van de dagdagelijkse activiteiten zoals, lichamelijke verzorging, eetmomenten, stimuleren van de motorische ontwikkeling, communicatie, …

Dit doen we in een warme aangepaste omgeving. In kleine groepen leven en leren we vanuit de behoeften en talenten van de jongeren zelf.

 

Extra ondersteuning .

Leerlingbegeleiding:

De leerlingbegeleider begeleidt de leerling individueel en bouwt een vertrouwensrelatie op . Zij ondersteunt leerkrachten, overlegt met ouders en externe instanties.

Extra ondersteuning:

  • Logopedie
  • Kunstzinnige therapie
  • Ritmische massage
  • Muziek therapie

 

Ritme, rust en regelmaat.

Een dagritme  schenkt een groot vertrouwen . De jongeren voelen zich veilig en gewaardeerd waardoor ze zichzelf verder kunnen ontplooien.We wisselen leren en rust met elkaar af.

In het weekritme herkennen de jongeren de specifieke activiteiten van elke dag . Er is per dag een activiteit waardoor de jongeren het verloop van de week  herkennen aan de activiteiten.

 

Het jaarritme is het ritme van de natuur, de seizoenen. We brengen de natuur in de klas door middel  van een seizoentafel, werkstukjes,…