Opleidingsvorm 3

Deze leerlingen leren later zelfstandig in het leven te staan en te werken in een gewoon arbeidersmilieu   Ze dienen in het bezit te zijn van een basisaanbod of type 9 attest.

Op onze school  zijn 2 beroepsrichtingen:

In het eerste jaar van de opleidingsfase bieden wij de vernieuwde opleidingen aan:

Basis schilderen en behangen

Basis logistiek en schoonmaak

In het tweede jaar van de opleidingsfase en de kwalificatiefasen bieden we volgende opleidingen aan:

Schilder decorateur
Logistiek assistent in zorginstellingen en ziekenhuizen

Vanaf schooljaar 2023-2024  bieden we volgende opleidingen aan:

Schilder decorateur
Logistiek assistent in zorginstellingen en ziekenhuizen

Huishoudhulp zorg (NIEUW)

Het lesaanbod:

1. Algemene sociale vorming ( ASV)

In dit pakket zitten de lessen rekenen, taal, gezondheidsopvoeding, sociaal-emotionele educatie, maatschappijleer, milieuleer, lichamelijke opvoeding en  computer – initiatie .

Hier beogen wij:

  • het verder ontwikkelen van de schoolse vaardigheden ter ondersteuning van het beroep,
  • het wekken van een brede interesse voor de wereld,
  • het verwerven van voldoende kennis en vaardigheden ter voorbereiding van zelfstandig leven in de maatschappij,
  • oefenuren rekenen en taal, computeronderricht en lichamelijke opvoeding worden wekelijks gegeven. Andere lessen worden in periodes van 3 à 4 weken gedurende 1 à 2 lesuren per dag gegeven. Dit periodeonderwijs biedt de leerlingen de mogelijkheid dieper in te gaan op de aangeboden thema’s. Onderwerpen die hierbij aan bod komen, sluiten aan bij de leeftijd van de leerlingen.

2. Kunstzinnige vorming

Deze vakken  ( schilderen, tekenen  boetseren, toegepaste kunst, toneel en beeldhouwen) worden gegeven ter ondersteuning van een evenwichtige persoonlijkheidsontwikkeling. In kunstzinnige vakken kan de leerling oefenen op waarneming, nuancering en evenwicht zoeken. Dit komt de ontwikkeling van het gevoel en het sociale leven ten goede. Een specifieke kunstzinnige voorkennis of aanleg is hiervoor niet vereist.

 

3. Beroepsgerichte vorming: ( BGV)

In deze vakken worden de leerlingen technisch gevormd in functie van het gekozen beroep.  Daarbij is er naast het aanleren van beroepsgerichte vaardigheden veel aandacht voor het ontwikkelen van attitudes zoals: volhouden, nauwkeurigheid, orde, zelfstandigheid, samenwerken, werkplanning en werktempo.

Onze Folder