Leef leer klassen

Leerlingen met een matige tot ernstige mentale beperking kunnen in deze afdeling terecht. Zij dienen in het bezit te zijn van een type 2 attest of een type 9 attest ( ASS  IQ >60) voor OVa.

Deze opleiding is gericht op persoonlijke en sociale vorming om integratie en participatie in een aangepast leef- en werkmilieu (vb. dagverblijf, beschermde woonvoorziening, thuissituatie) mogelijk te maken.

De leer- en oefenmomenten sluiten aan bij een concrete leef-en werksitiuatie. Ze zijn gericht op het aanleren van nuttige vaardigheden zoals zelfredzaamheid, communicatie, algemene sociale vorming, motoriek en beweging, huishoudelijke vaardigheden en voorbereiding op arbeidsmatige activiteiten. Er worden verschillende vakken gegeven waarin de ontwikkeling van de leerlingen centraal staat.

Wij kiezen  ervoor om de leerlingen in leeftijdsgroepen te plaatsen. Zo kunnen de leerlingen zich ontwikkelen met anderen van dezelfde leeftijd met dezelfde noden, interesses,…

Deze opleidingsvorm beschikt over een team dat bestaat uit enthousiaste  leerkrachten, therapeuten,  leerlingbegeleider en auti-begeleider.