Structuur BUSO OV3

Buso ov3 kunnen we opdelen in 3 delen:

  • 1ste middelbaar: observatiejaar
  • 2de en 3de middelbaar:  opleidingsfase
  • 4de en 5de middelbaar: kwalificatiefase

 

Observatiejaar:

In het observatiejaar krijgen de leerlingen de gelegenheid om kennis te maken met de verschillende werkgebieden, materialen en technieken via vakken als houtbewerking, koken, gezondheidszorg, decoratie en textiel. Zo kunnen de leerlingen hun voorkeuren en mogelijkheden ontdekken, wat de beroepskeuze vergemakkelijkt.

In de klassenraad wordt de leerling op het einde van dit schooljaar grondig geëvalueerd en georiënteerd voor een beroepskeuze. Dit gebeurt in overleg met CLB en de ouders.

Opleidingsfase:

De opleidingsfase duurt minimaal 2 jaar. Hier start de beroepsopleiding in de gekozen afdeling. De leerlingen krijgen naast de algemene en kunstzinnige vorming 13 uur per week beroepsgerichte vakken ( BGV) waarin de basistechnieken van het gekozen beroep worden aangeleerd.

 

Kwalificatiefase:

De kwalificatiefase duurt minimaal 2 jaar. De leerlingen krijgen 19 uur beroepsgerichte vorming per week. Het is de definitieve fase van de beroepsopleiding. Zij leren beroepstechnieken met een hogere moeilijkheidsgraad en zelfstandig werken in het concrete werkveld.  In deze fase vinden ook stages in een bedrijf of instelling plaats. Op het einde van de opleiding behalen de leerlingen een kwalificatiegetuigschrift.

 

Stages:

Tijdens de stage moet de leerling de mogelijkheid hebben om ervaring op te doen in de technische, fysische en sociale aspecten van een arbeidsmilieu. de leerling kan deze ervaring toetsen aan zijn kennis, vaardigheden en attitudes.

In opleidingsvorm 3 is de stage een verplicht onderdeel van de opleiding.

Duur van de stage:

  • 4de middelbaar: 1 periode van 3 weken
  • 5de middelbaar: 2 periodes van 3 weken