Visie BuSO

Onze school is uniek.
Uniek, omdat ze de enige Steinerschool voor Buitengewoon Onderwijs is in België.

De Parcivalschool is een kleinschalige school. In een zorgzame en veilige omgeving kunnen alle leerlingen hier hun eigen weg bewandelen. Zo kunnen jongeren zich optimaal als mens ontplooien.

Wij zijn aangesloten bij de grotere gemeenschap van Steinerscholen, die over de hele wereld werkzaam zijn. De mens is hierbij een deel van de wereld en de kosmos die hem omringt. Dit weerspiegelt zich in zorgzaamheid en respect voor de medemens en milieu. We doen dit onder andere in het meebeleven en vieren van de jaarfeesten.

We gaan ervan uit dat alle facetten die een persoon vormen, met elkaar samenhangen. Op onze school richten we ons op het aanleren van werkvaardigheden. Daarnaast ligt de focus ook op het actief en creatief aanspreken van het individu. In alles wat we aanbieden is er aandacht voor hoofd (denken), hart (voelen, verbinden en het kunstzinnige) en handen (willen en doen).

We gaan op zoek naar de eigenheid van elk kind, om dit van hieruit verder in zijn ontwikkeling te kunnen begeleiden. Hierbij werken we planmatig en wordt er een leertraject opgesteld per leerling. Zo optimaliseren wij hun vaardigheden en krijgt het individu de maximale kansen om zich te ontplooien.

Samen met de jongeren, ouders en de opvoeders gaan wij een proces aan. Samen zoeken we de juiste aanpak en zorg, zodat de leerling zich verder kan ontwikkelen tot een uniek individu. Elke dag staat er een gedreven en warm team klaar van toegewijde en enthousiaste leerkrachten, therapeuten en leerlingbegeleiders. Zij zorgen elke dag voor een duidelijk gestructureerd kader, waarin de jongere zich geborgen voelt. Ons doel is dat leerlingen die uitstromen sterk staan in de wereld en zo hun plek vinden in de samenleving.

Basisprincipes

Al onze activiteiten zijn gebaseerd op  drie kernprincipes:

1. Optimale ontwikkeling van de jongere

2. Verbinding hoofd – hart – handen staan centraal

3. Zorg op maat