Vrijdagspost

Beste ouders/verzorgers,

Na een fijne herfstvakantie zijn we de afgelopen week weer hard aan het werk gegaan! Dit schooljaar is het leerlingenaantal binnen de afdeling van de lagere school beduidend hoger dan het vorige schooljaar. En dat was merkbaar voor de leerlingen, medewerkers, maar waarschijnlijk ook voor u als ouders/verzorgers. Meer leerlingen in de klassen en op de speelplaats, een extra bus voor leerlingenvervoer, etc. Dit was in de afgelopen periode voor de collega’s een extra uitdaging om toch alles zo goed mogelijk te laten verlopen. Door de groei hebben we een aanvraag voor extra leerkrachturen en paramedische uren ingediend. En deze uren zijn ons toegekend, maar toen lag er natuurlijk de uitdaging om daarvoor geschikte nieuwe collega’s te vinden en deze goed in te zetten. Een groot deel van het denk- en voorbereidingswerk is voor de herfstvakantie al opgestart, maar vanaf deze week voeren we de aanpassingen verder uit in de klassen/school. We hopen alle kinderen hierdoor beter te kunnen voorzien van passend onderwijs! Bij aanpassingen brengen we ouders/verzorgers

telkens op de hoogte door brieven mee te geven. Mocht u hierover vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op!

                                                           

Mededelingen

  • Onze nieuwe juf Amber is op een fijne wijze gestart in groep V i.p.v. juf Sofie die met zwangerschapsverlof is.

 

  • Juf Wendy is fijn gestart om samen met juf Els het onderwijs te verzorgen aan de leerlingen van groep IV. Op dinsdagmiddag geeft juf Wendy handwerkles naast juf Ans aan klas 1-2.

 

  • De nieuwe juf die zou starten in klas B heeft gekozen om toch bij haar ‘oude’ werkgever te blijven. Voor klas B zijn we dus nog heel hard op zoek naar een fijne nieuwe juf of meester! In de tussentijd dragen we als team samen zorg voor de jongens van klas B.

 

  • Verder wensen we jullie allemaal een heel fijn verlengd weekend!

 

Kalender
  • Wapenstilstand: op maandag 11 november zijn de leerlingen vrij!
  • Ouderavond schoolverlaters type 2: op dinsdag 12 november van 19 tot 20 uur.
  • Ouderavond schoolverlaters type basisaanbod en type 9: donderdag 14 november van 19 tot 20 uur.
  • Vrije dag voor de leerlingen: vrijdag 29 november (i.v.m. facultatieve vrije dag team).

Sint-Maartenfeest

Ik loop met mijne lantaarn

en mijne lantaarn met mij

Daarboven stralen de sterren

beneden stralen wij

         

 

 

 

 

 

 

 

 

Gisteren vierden we samen Sint Maarten! We genoten van mooie muziek van juf Hilde en zongen samen vele liedjes. Wat een gezellige sfeer bracht dit!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juf Marian vertelde ons het verhaal van Sint Maarten, het verhaal van het delen van de mantel en de goede gaven…

En als kers op de taart speelde groep II een toneeltje! Wat deden ze dit knap!

Alle kinderen maakten wondermooie lantaarns! Daarna werd er genoten van de goede gaven en het zingen.

Als ’t zonlicht gaat verdwijnen

Gaat dan mijn lampje schijnen

Mijn licht doordringt de donkere nacht

Oh lampje schijn en hou de wacht

 

Aanvulling op het Sint-Maartenfeest

We vinden ouderbetrokkenheid belangrijk en hebben  samen besproken om bij het Sint Maartenfeest ook ouders/verzorgers uit te nodigen net als vorig schooljaar. Maar door de wisselingen en de grote omvang van leerlingen hebben we er dit keer voor gekozen om de viering enkel met leerlingen te organiseren. Maar we nodigen u vast nog uit voor een andere viering/activiteit!

 

 

  • Uit de klassen > Zie achterkant voor de bijdrage vanuit groep III!
  • Uit groep III van juf Lara: Wij hebben al super leuke maanden achter de rug in Groep III !! We gingen verschillende keren naar het Groen Kwartier en zijn in het stadspark op zoek gegaan naar de PRACHT van de Herfst.

In onze groep werkt iedereen REUZE graag. Zo koken we bijvoorbeeld elke vrijdag en smullen dan samen onze lekkernijen op zoals egeltjesbrood, pizza, soep, pasta, taart, enz.
Elke dag weer zingen, knutselen, spelen en leren we in onze klas. Deze week maakten we onze lampionnetjes voor het feest van Sint-Maarten.
Letters en cijfers zijn ons niet langer onbekend en graag tonen we aan iedereen hoe KNAP we al kunnen tellen en onze namen kunnen schrijven. We zijn BEREGOED bezig!!

ONZE JUF IS TROTS OP ONS !!!