Vrijdagspost

Beste ouders/verzorgers,

Na een deugddoende vakantie is er vorige week hard gewerkt om de klassen praktisch en sfeervol in te richten, ons voor te bereiden en in te lezen in de nieuwe leerlingen, zaken af te stemmen en te organiseren en om de nieuwe leerlingen te ontvangen tijdens het kennismakingsinloopuurtje.

Daarnaast lag er de uitdaging om fijne nieuwe collega’s te vinden in de plaats van collega’s die afscheid van ons namen. Er waren boeiende gesprekken met veel verschillende sollicitanten. De zes nieuwe collega’s die we hebben gekozen vind u hieronder. Ondanks dat er ook sollicitanten waren die ouder waren en ook mogelijk meer ervaring hadden vielen deze mensen op, omdat ze onze school en kinderen een warm hart toedragen, onze school al kenden vanuit een stage-ervaring (en wij hen dus ook vanuit een positieve stage), het mensen zijn met een bijzondere gedrevenheid en met een bijzonder verhaal en daarnaast ook nog eens op een prettige en positieve manier in staat zijn om af te stemmen. In een week tijd zijn zij in staat gebleken om mee te gaan in de stroom van het team en ze horen er al helemaal bij. Complimenten aan de andere collega’s, voor hoe zij de nieuwe collega’s mee opvangen en wegwijs maken in onze school. Samenwerking onderling en ook met ouders/verzorgers is van groot belang in dienst van het onderwijsaanbod en ook het bieden van een prettige schoolomgeving voor jullie kinderen!

Inmiddels draaien de klassen nu een week. Mooie ontwikkelingen zijn al zichtbaar geworden in deze eerste week. Zo hebben we afgelopen maandag bijvoorbeeld al samen een fijne opstart van het schooljaar gevierd in de grote zaal. Nieuwe leerlingen zijn ontvangen en voorgesteld en kregen een zonnebloem. Er is gezongen en de leerkrachten hebben verteld over wat we dit schooljaar allemaal gaan leren.

 

Ook u wensen we een fijn schooljaar toe en we hopen u aanstaande donderdag te mogen ontmoeten op de ouderavond! En mochten vragen zijn, neem dan gerust contact met ons op!

Met vriendelijke groeten namens het Blo-team,

Matthieu

 

Mededelingen

 

Juf Babs is deze week bevallen van een zoontje, Warre. Een dikke proficiat!

Juf Stephanie heeft het mooie nieuws met ons gedeeld dat zij zwanger is en daarmee is zij op zwangerschapsverlof (verlof moederschapsbescherming).

Juf Charlotte zal dit schooljaar niet werken op de Parcivalschool. Wel werkt zij op De Kleine Wereldburger in Borgerhout.

Juf Marie Kennes en meester Maarten vonden tijdens de vakantie een nieuwe uitdagende job en keren daarmee niet meer terug in onze school.

En dit schooljaar starten er dus zes nieuwe, enthousiaste leraren in de lagere school: Marthe, Lara, Caat, Louise, Sofie en Jan.

We heten hen van harte welkom!

Juf Marthe

Mijn naam is Marthe. Ik ben 24 jaar en afgestudeerd als ergotherapeut. Vorig jaar liep ik reeds stage in de Parcivalschool. Dit was zo een fijne ervaring dat ik dit jaar met plezier terugkeer als leerkracht in groep II en V, samen met juf Kristel en juf Sofie.  Ik ben alvast benieuwd welke spannende, leuke en grappige avonturen we samen met jullie kinderen gaan mogen beleven dit schooljaar!

 

Juf Lara

Ik ben juf Lara van Groep3.

Van opleiding ben ik een kleuterjuf met een voorliefde voor het 1ste leerjaar.

Zelf ben ik een speels en gemotiveerd persoon en ga ik niet snel een uitdaging uit de weg.

Samen met mijn klas en al de andere kinderen en collega’s ga ik voor een geweldig tof en boeiend schooljaar.

Juf Caat

Ik ben Caat, een 24-jarige net afgestudeerde kleuterjuf met reeds een diploma orthopedagogie op zak. Dit schooljaar heb ik het geluk deel uit te mogen maken van groep 1. Hiernaast zal je mij ook regelmatig in de zorgklas terugvinden.

Juf Louise

Hey ik ben juf Louise en ben in 2018 afgestudeerd als leerkracht. Vorig jaar heb ik reeds ervaringen op gedaan in 2 verschillende scholen. Dit jaar zal ik samen met juf Kim de kinderen van het 3de en 4de  leerjaar BA zoveel mogelijk dingen aanleren, begeleiden en voornamelijk een leuke tijd bezorgen. Ik heb er alvast heel veel zin in!

Meester Jan

Hallo! Ik ben meester Jan en ik ben de nieuwe turnleraar op school. Het is mijn eerste jaar als leerkracht want ik ben sinds juni 2019 afgestudeerd aan Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen met als richting ‘secundair onderwijs: lichamelijke opvoeding & bewegingsrecreatie’. Ik ben 23 jaar oud en ik geef daarnaast graag les in het zwembad en op sportkampen tijdens vakanties.

Juf Sofie

Hallo, ik ben juf Sofie, de nieuwe handwerkjuf. Samen gaan we weven, naaien, haken, breien…kortom, we gaan mooie dingen maken.

 

Uit het secretariaat

 • Studietoelage (voor het BLO én BuSO): formulieren kan u eventueel op de school bekomen.
 • Leerlingen die beschikken over een tramabonnement dienen dit mee te brengen voor de zwemlessen. Dit scheelt de school een hoop in vervoerskosten.
 • Gezinnen met drie kinderen die beschikken over een treinreductiekaart (verminderingskaart) kunnen voor hun kinderen jonger dan 12 jaar een gratis abonnement krijgen bij De Lijn. Daarvoor moeten de ouders zich persoonlijk aanmelden bij de kantoren van De Lijn.
 • leerlingen, ingeschreven bij het Vlaams Agentschap, kunnen een gratis abonnement bij De Lijn krijgen en dit zonder de leeftijdsbeperking van 12 jaar.
 • De vrijdagpost kan ook digitaal (via e-mail) doorgestuurd worden. Gaf je ons jouw mailadres nog niet door? Vul dan het strookje in onderaan of stuur een mailtje naar: parcivalschool@parcivalschool.be met vermelding van naam leerling en klas.
 • Leerlingen-vervoerstoelage

Voor het bekomen van een vervoerstoelage voor uw kind hoeft u zelf niets te doen. De school doet automatisch de aanvraag voor alle leerlingen. Wie in aanmerking komt voor de toelage krijgt hierover bericht bij de uitbetaling van het eerste trimester van dit schooljaar, waarschijnlijk in de loop van april 2017

 

Bijlages

 

 • Kalender-BLO : hierop zijn alle activiteiten aangeduid voor zover deze reeds gekend zijn.
 • Afwezigheidsattesten: lees de maatregel grondig in het schoolreglement want bij het niet navolgen van de nieuwe regelgeving komt u én de school in de problemen. De bijgevoegde attesten kan u gebruiken bij een afwezigheid van maximaal drie kalenderdagen en dit maximaal vier maal per jaar. Bij een langere afwezigheid of meer dan vier keer per jaar moeten er doktersattesten binnengebracht worden.
 • Brief met invulstrookje m.b.t. de ouderavond. Gelieve het strookje zo snel mogelijk ingevuld terug te bezorgen aan de klasleerkracht.

 

Uit de klassen

 

 • Deze week is juf Babs bevallen van een flinke zoon: Warre. Welkom Warre!
 • Scarlyn was jarig op 2 september. De eerste schooldag! Klas 5-6 vierde feest met een super lekkere taart.

Kalender
 • Donderdag, 12 september 2019: ouderavond. Alle ouders zijn welkom vanaf 19u15. De ouderavond start om 19u30 stipt, het einde wordt voorzien rond 20u30. Het is niet de bedoeling dat de kinderen mee naar de ouderavond komen.
 • Donderdag, 26 september 2019: Sint Michaëlsfeest