Schrijf je in BLO in

BLO:

Om in de lagere school ingeschreven te kunnen worden is een verwijzing en een attest van een erkend CLB nodig:

  • type basisaanbod
  • type 2
  • type 9

 

In de vestiging in Wilrijk, is er een inclusieproject in samenwerking met Steinerschool Lohrangrin. Dit houdt in dat enkele leerlingen uit type basisaanbod vanaf de vierde klas les volgen samen met leerlingen uit het gewoon onderwijs. De leerlingen van type basisaanbod worden extra ondersteund door een tweede leerkracht en kunnen zo mee in het gewoon onderwijs functioneren. De kinderen met een attest basisaanbod, moeten wel in een grote groep van 24 à 28 leerlingen kunnen functioneren en voor alle vakken, behalve wiskunde en taal, in de ankerklas kunnen aansluiten.

Ouders/begeleiders/hulpverleners kunnen een individueel gesprek aanvragen waar de werking van onze school zal uitgelegd worden. Het gesprek zal door een collega van de specifieke afdeling verzorgd worden.

Inschrijvingsdata voor schooljaar 2020-2021:

NIEUW!!! Bijkomende periode om je kind aan te melden na de paasvakantie!

Door de corona-maatregelen heeft niet elke ouder-verzorger hulp gekregen bij het aanmelden en is niet elk CLB-traject op tijd afgerond. Daarom hebben de scholen beslist om een extra aanmeldperiode te voorzien.

U kunt uw kind ook nog aanmelden van maandag 20 april 2020 9:30 uur tot en met vrijdag 15 mei 2020 om 17:00 uur op https://meldjeaanbuo.antwerpen.be.

U ontvangt het resultaat van uw aanmelding op woensdag 3 juni via e-mail.

  • Hebt u een toekenning? Dan kunt u uw kind inschrijven in de toegewezen school tussen maandag 8 juni en vrijdag 26 juni.
  • Hebt u geen toekenning? Dan kunt u uw kind inschrijven in een school waar nog vrije plaatsen zijn vanaf maandag 8 juni om 9:00 uur. De vrije plaatsen kunt u vanaf 5 juni raadplegen op https://meldjeaanbuo.antwerpen.be/Over.

Hebt u hierover vragen? Bel gratis naar de Helpdesk Meld je aan op het nummer 0800 62 185.

 Hulp nodig bij de aanmelding in de tweede periode?

Onze school volgt nog steeds de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad met betrekking tot het coronavirus. Zolang de scholen dicht zijn, kunnen wij u niet persoonlijk helpen bij het registreren van een aanmelding. Van zodra de scholen terug open zijn, kunt u opnieuw op school terecht voor hulp. In de tussentijd kunt u contact opnemen met:

  • De Parcivalschool: Ook tijdens de paasvakantie kunt u ons mailen via parcivalschool@parcivalschool.be en/of matthieu.roozen@parcivalschool.be  of bellen via 03 230 24 44 (tijdens de paasvakantie tussen 8.30 en 15.30 uur en op woensdag van 8.30 tot 12.30 uur en daarna telkens tussen 8.00 en 16.00 uur.)
  • Telefoonhulp van het CLB: De CLB-medewerker die uw kind begeleidt of zijn/haar collega kan u ook helpen bij de aanmelding. Bel daarvoor naar uw CLB.
  • Telefoonhulp van de Helpdesk Meld je aan: U kunt elke weekdag van 9u tot 16u bellen naar het gratis nummer 0800 62 185. Ook zij helpen u verder.

 

 

 

Virtuele Rondleiding

NIEUW!!! Bijkomende periode om je kind aan te melden na de paasvakantie voor het BLO!

Door de corona-maatregelen heeft niet elke ouder-verzorger hulp gekregen bij het aanmelden en is niet elk CLB-traject op tijd afgerond. Daarom hebben de scholen beslist om een extra aanmeldperiode te voorzien. (Zie meer info bij Schrijf je in Blo.)

U kunt uw kind ook nog aanmelden van maandag 20 april 2020 9:30 uur tot en met vrijdag 15 mei 2020 om 17:00 uur op https://meldjeaanbuo.antwerpen.be.

U ontvangt het resultaat van uw aanmelding op woensdag 3 juni via e-mail.

 

Wanneer u overweegt om uw dochter/zoon bij ons aan te melden, bieden we hier toch alvast een kijkje achter onze voordeur! (Excuses voor de kwaliteit van het geluid, dat soms wegvalt.)

Bekijk verder onze website en als u vragen heeft over aanmelden/inschrijven, mail dan uw naam en telefoonnummer met de vraag naar matthieu.roozen@parcivalschool.be

OPGEPAST: Deze procedure is enkel voor de lagere school!

Keep safe!

Team Parcivalschool