Meld je aan in BLO

Hoe aanmelden?

In Antwerpen werken alle buitengewone lagere scholen met een online aanmeldsysteem om de inschrijvingen zo optimaal mogelijk te laten verlopen en iedereen gelijke kansen te geven bij het inschrijven in een school.

We organiseren op 22 maart van 16u tot 18u een kijkmoment. U kunt dan onze werking komen bekijken. Aanmelden kan telefonisch.

We maakten een filmpje waarin we u een beeld geven van het dagelijks reilen en zeilen in onze school.

Bekijk hier onze brochure.

Om in onze lagere school ingeschreven te kunnen worden is een attest van een erkend CLB nodig.

Voor onze school gaat het om een CLB-attest voor:

  • Type basisaanbod: voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften voor wie het gemeenschappelijk curriculum met redelijke aanpassingen niet haalbaar is in een school voor gewoon onderwijs
  • Type 2: voor kinderen met een verstandelijke beperking
  • Type 9: voor kinderen met een autismespectrumstoornis

In Steinerschool Lohrangrin in Wilrijk loopt een inclusieproject in samenwerking met onze school. Dit houdt in dat enkele leerlingen uit type basisaanbod vanaf de vierde klas les volgen samen met leerlingen uit het regulier onderwijs. De leerlingen van type basisaanbod worden extra ondersteund door een tweede leerkracht en kunnen zo mee in het gewoon onderwijs functioneren. De kinderen met een attest basisaanbod moeten wel in een grote groep van 24 à 28 leerlingen kunnen functioneren en voor alle vakken, behalve wiskunde en taal, in de ankerklas kunnen aansluiten.

Capaciteiten voor schooljaar 2022-2023:

Hoofdvestiging Parcivalschool:

Voor info ivm open plekken, kan best contact opnemen met de school via mail of telefonisch

open plekken 2022-2023
type 2 0
type 9 0
basisaanbod 0

Inschrijvingsdata voor schooljaar 2022-2023:Parcivalschool, nevenvestiging Lohrangrin (Inclusieproject): Binnen Lohrangrin is er nog 1 plek open

  • Hebt u voorrang? Wanneer er een broer of zus is ingeschreven in onze school of wanneer één van de ouders op de school werkt kunt u uw kind rechtstreeks inschrijven in onze school tussen 7 februari 2022 en 18 februari 2022 (niet tijdens schoolvakanties en graag op afspraak).
  • Hebt u geen voorrang? Dan meldt u uw kind aan via www.meldjeaan.antwerpen.be. Klik op aanmelden voor buitengewoon lager onderwijs. De aanmeldperiode loopt van donderdag 10 maart 2022 (09u30) tot en met donderdag 28 april 2022 (17u00). U ontvangt het resultaat van uw aanmelding uiterlijk op donderdag 12 mei 2022 via e-mail.
  • Heeft u een toekenning? Dan kunt u uw kind inschrijven in de toegewezen school van dinsdag 17 mei 2022 tot en met vrijdag 10 juni 2022 (niet tijdens schoolvakanties en graag op afspraak).
  • Heeft u geen toekenning? Raadpleeg dan vanaf maandag 16 mei 2022 www.meldjeaanbuo.antwerpen.be om te zien waar er nog vrije plaatsen zijn. Vanaf dinsdag 17 mei 2022 kan u uw kind inschrijven in een school waar nog vrije plaatsen zijn.

 

Hebt u hulp nodig bij de aanmelding? Of hebt u hierover vragen?
Hebt u hierover vragen?
 Bel gratis naar de Helpdesk ‘Meld je aan’ op het nummer 0800 62 185.

Met warme groet,

Team Parcivalschool

Parcivalschool
Lamorinièrestraat 77
2018 Antwerpen

Telefoon: 03 / 230 24 44
E-mail: parcivalschool@parcivalschool.be