Meld je aan in BLO

Hoe aanmelden?

In Antwerpen werken alle buitengewone lagere scholen met een online aanmeldsysteem om de inschrijvingen zo optimaal mogelijk te laten verlopen en iedereen gelijke kansen te geven bij het inschrijven in een school.

Omwille van corona is het tot op heden niet mogelijk om onze school te bezoeken voor een gesprek en/of een rondleiding. We maakten een filmpje waarin we u een beeld geven van het dagelijkse reilen en zeilen in onze school.

Bekijk hier onze brochure.

Mocht u daarna nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met ons secretariaat (03 / 230 24 44). Zij zullen uw contactgegevens opnemen en u wordt dan op korte termijn door een medewerker van onze school teruggebeld.

Om in onze lagere school ingeschreven te kunnen worden is een attest van een erkend CLB nodig.

Voor onze school gaat het om een CLB-attest voor:

  • Type basisaanbod: voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften voor wie het gemeenschappelijk curriculum met redelijke aanpassingen niet haalbaar is in een school voor gewoon onderwijs
  • Type 2: voor kinderen met een verstandelijke beperking
  • Type 9: voor kinderen met een autismespectrumstoornis

In Steinerschool Lohrangrin in Wilrijk loopt een inclusieproject in samenwerking met onze school. Dit houdt in dat enkele leerlingen uit type basisaanbod vanaf de vierde klas les volgen samen met leerlingen uit het regulier onderwijs. De leerlingen van type basisaanbod worden extra ondersteund door een tweede leerkracht en kunnen zo mee in het gewoon onderwijs functioneren. De kinderen met een attest basisaanbod moeten wel in een grote groep van 24 à 28 leerlingen kunnen functioneren en voor alle vakken, behalve wiskunde en taal, in de ankerklas kunnen aansluiten.

Capaciteiten voor schooljaar 2021-2022:

Hoofdvestiging Parcivalschool

Type basisaanbod capaciteit 40 6 open plekken
Type 2 capaciteit 49 0 open plekken
Type 9 capaciteit 16 0 open plek

 

Parcivalschool nevenvestiging Lohrangrin (Inclusieproject)

Type basisaanbod capaciteit 12 0 open plekken

 

Inschrijvingsdata voor schooljaar 2021-2022:

Hebt u voorrang? Wanneer er een broer of zus is ingeschreven in onze school of wanneer één van de ouders op de school werkt kunt u uw kind rechtstreeks inschrijven in onze school tussen 22 februari en 5 maart.

Hebt u geen voorrang? Dan meldt u uw kind aan via www.meldjeaan.antwerpen.be. Klik op aanmelden voor buitengewoon lager onderwijs.

De aanmeldperiode loopt van maandag 15 maart 2021 (09u30) tot en met woensdag 21 april 2021 (17u00).

U ontvangt het resultaat van uw aanmelding op donderdag 6 mei 2021 via e-mail.

Heeft u een toekenning? Dan kunt u uw kind inschrijven in de toegewezen school van maandag 10 mei 2021 tot en met vrijdag 4 juni 2021.

Heeft u geen toekenning? Raadpleeg dan vanaf vrijdag 7 mei 2021 www.meldjeaanbuo.antwerpen.be om te zien waar er nog vrije plaatsen zijn. Vanaf maandag 10 mei 2021 tot vrijdag 4 juni kan u uw kind inschrijven in een school waar nog vrije plaatsen zijn.

Tijdslijn buitengewoon basisonderwijs

Hulp nodig bij de aanmelding?
Hebt u hierover vragen?
 Bel gratis naar de Helpdesk ‘Meld je aan’ op het nummer 0800 62 185.

Onze school volgt nog steeds de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad met betrekking tot het coronavirus. Zolang de scholen dicht zijn voor niet essentiële derden, kunnen wij u niet persoonlijk helpen bij het registreren van een aanmelding. In de tussentijd kunt u contact opnemen met:

  • Telefoonhulp van het CLB:een collega van de CLB-medewerker die uw kind begeleidt kan u helpen bij de aanmelding. Bel daarvoor naar uw CLB.
  • Telefoonhulp van de Helpdesk Meld je aan:U kunt elke weekdag van 09u00 tot 16u00 bellen naar het gratis nummer 0800 62 185. Ook zij helpen u verder.

 

Met warme groet en keep safe!

Team Parcivalschool

 

Parcivalschool
Lamorinièrestraat 77
2018 Antwerpen

Telefoon: 03 / 230 24 44
E-mail: parcivalschool@parcivalschool.be