Maxima en vrije plekken 2019-2020

Niveau Capaciteit Vrije plaatsen
OV3:
1  observatie jaar 12 6
2 Logistiek Assistent 9 8
2-3 schilder- decorateur 10 5
3 Logistiek assistent 9 0
4 Logistiek Assistent 9 2
5 Logistiek Assistent 9 3
4-5 schilder – decorateur 10 1
OV1:
leef-leerklas 1 4 0
Leef-leerklas2 5 0
OV1: 24 1
OV1 auti – klassen 21 1