Maxima en vrije plekken 2019-2020

Niveau Capaciteit Vrije plaatsen
OV3:
1  observatie jaar 12 1
2-3 Logistiek Assistent A 9 0
2-3 Logistiek Assistent B 9 0
2-3 schilder- decorateur 10 2
4  Logistiek Assistent 8 1
5 Logistiek Assistent 6 0
4-5 schilder – decorateur 10 1
OV1:
leef-leerklas 1 4 0
Leef-leerklas2 5 0
OV1: 24 0
OV1 auti – klassen 21 0

Laatste wijziging 08/11/2019