Vrijdagspost BLO

                                                           

                                                                                              

Michaël en de draak              

 

Beste ouders, verzorgers,

 

Deze week is logopediste Freya gestart op onze school ter vervanging van logopediste Els. Marian, en ook Els, hebben Freya afgelopen maandag wegwijs gemaakt in de discipline logopedie binnen onze school. We wensen Freya mooie avonturen en vreugde toe op onze school!

Om een groot deel van onze leerlingen naar school/thuis te brengen, worden momenteel vier bussen ingezet. Het afzetten en vooral het ophalen is een spannend moment van de dag. Hoe krijgen we onze leerlingen veilig van en op de bus en dit zonder de overige weggebruikers te hinderen…………..!?

We zijn al enige tijd in overleg met onze buurtregisseur Mirjana, om te bekijken of het mogelijk is om op- en afstapplekken te regelen op plekken waar nu trottoir is. We brengen u op de hoogte als er nieuwe ontwikkelingen zijn!

 

De Voor- en nawacht zijn we opnieuw aan het bekijken zodat we deze op een efficiënte en effectieve manier organiseren. We regelen een passende bezetting door naast Nadine nog iemand in te zetten op de maandag-, dinsdag- en vrijdagmiddag. Stagiaires ondersteunen ook op ingeplande momenten en kunnen mede zorgdragen voor een rustgevend, maar ook leuk naschools aanbod.

We verhuizen de voor- en nawacht binnenkort naar een andere ruimte wanneer we beschikken over een nieuw parlefoonsysteem. Binnenkort hoort u meer hierover!

 

Dan delen we nog graag met u dat er deze week vier stagiaires zijn gestart van de opleiding orthopedagogie. Greet ondersteunt in groep I, Kiara in groep II, Manon in groep III en Lotte in groep IV. We wensen hen een fijne en leerzame tijd toe op onze school!

En als laatste willen we nog met u delen dat we een ‘Aanvraag tot afwijking van lestijden, lesuren en uren schooljaar 2019-2020’ hebben ingediend bij het Kabinet Onderwijs en Vorming. Omdat we 11,7% meer leerlingen op school hebben op 1 september in vergelijking met de teldatum van 1 februari. Vol verwachting zijn we in afwachting van het besluit! Bij een positief besluit zou het kunnen betekenen dat we extra uren leerkracht en mogelijk kinderverzorger bekomen, waarmee we uw dochter/zoon beter onderwijs kunnen bieden. In een volgende Vrijdagpost meer hierover.

Met vriendelijke groeten en alvast een heel fijn weekend!

 

Het Blo-team Parcivalschool

 

  • Meester Bert en meester Jan hebben een berichtje m.b.t. het zwemmen.

Wanneer uw zoon of dochter niet mee kan gaan zwemmen is er steeds een doktersattest nodig om dit te verantwoorden. In dat geval zal uw kind opgevangen worden op school in een verdeelklas.

 

Uit de klassen

 

  • Draken verslaan met Michaël

Op onze school vieren we op 26 september het Michaëlsfeest, een roerig en vrolijk herfstfeest gebaseerd op de legende van de aartsengel Michaël die de draak verslaat.

Het feest van Michaël is het feest van de moed, van innerlijk wakker zijn. Alleen dan kun je werkelijk in staat zijn de gluipende macht van de draak te onderkennen én te overwinnen.

 

Groep V is alvast gestart met de voorbereidingen voor het Michaëlsfeest. Dinsdag knutselde zij vliegers die we met veel plezier in de lucht laten volgende donderdag! We hebben alvast zin om ze te zien vliegen in de wind.

 

Kalender

  • Donderdag, 26 september 2019: Michaëlsfeest. Informatie volgt nog.
  • Woensdag, 02 oktober 2019: pedagogische studiedag. De leerlingen hebben die dag geen school.