Praktische info

Schooljaar 2020-2021

Beste ouder

De corona-situatie heeft een invloed op de inschrijvingen voor schooljaar 2020-2021. Om alles toch vlot te laten verlopen hebben we onlangs als school beslist om te werken met een online-aanmeldingssysteem. Alle scholen voor buitengewoon secundair onderwijs in Antwerpen werken nu met online aanmelden. Hieronder vind je alle uitleg.

 Tijdlijn aanmelden en inschrijven 2020-2021

 

 

 

Opgelet! Elke school heeft haar eigen aanmeldingssysteem. Je kunt dus niet binnen één systeem kiezen voor meerdere scholen. Kies je meerdere scholen, dan moet je je kind ook meerdere keren aanmelden. 

Opgelet! Voor een inschrijving in het buitengewoon onderwijs heeft je kind een verslag nodig opgemaakt door het CLB. Zonder (voorlopig) verslag kan je je kind niet inschrijven.

 

Een woordje uitleg bij aanmelden en inschrijven voor het schooljaar 2020-2021

 

Stap 1: aanmelden voor onze school via de link hieronder. Je hebt hiervoor een computer nodig met internet. De aanmeldingsperiode loopt van 27 april 9.00 u. tot en met 15 mei 17.00 u. Na dit tijdstip kun je kind niet meer aanmelden.

 

De meeste plaatsen worden verdeeld bij ‘toeval’. Enkele plaatsen (5%) worden toegewezen op basis van chronologie. Dat betekent dat voor 5% van de vrije plaatsen wie eerst aanmeldt ook eerst een plaats toegewezen krijgt. Weet dat dit zeer relatief is. Voorbeelden: (1) zijn er 8 vrije plaatsen, dan zal geen enkel kind toegewezen worden op chronologie, (2) zijn er 20 vrije plaatsen, dan zal 1 kind toegewezen worden op basis van chronologie. Wanneer er voldoende vrije plaatsen zijn, worden vanzelfsprekend alle aangemelde leerlingen ingeschreven. Bij de aanmelding van je kind, speelt het tijdstip geen rol, zolang het maar binnen de hierboven aangeduide periode gebeurt. Je kan dus rustig je tijd nemen. Om aan te melden heb je het rijksregisternummer van je kind nodig. Dit vind je op de Kids-ID van je kind of op een klevertje van de mutualiteit.

 

Stap 2: toewijzing Voor de start van de inschrijvingsperiode zal je via e-mail (of via de post als je geen mailadres opgaf) een bericht van toewijzing (je ticket voor inschrijving) en/of een bericht van rangschikking op de wachtlijst ontvangen. Je hoort van ons ten laatste op 3 juni 2020.

 

Stap 3: inschrijving in de school: van 8 tot en met 26 juni2020, na afspraak of in overeenstemming met de coronamaatregelen en volgens de richtlijnen van de school. Met een ‘ticket voor inschrijving’ ga je tijdens de inschrijvingsperiode naar de school. Indien je je kind niet inschrijft tijdens de inschrijvingsperiode, dan vervalt je ticket.

 

Wat doen met een bericht van rangschikking op de wachtlijst? Je plaats op de wachtlijst is automatisch gereserveerd, je hoeft niets te doen. Je wordt door de school gecontacteerd als er een plaats vrijkomt. Dit gebeurt in volgorde van de plaats op de wachtlijst.

 

Stap 4: vrije inschrijvingsperiode vanaf maandag 8 juni 2020 Tijdens deze periode is inschrijven op de school toegelaten zonder ticket.

 

Inschrijven kan je via onderstaande link:

http://cksa.obiwebs.be/aanmelding-parcivalschool/