schoolreglement BuSO

Als u graag het schoolreglement eens naleest klik dan op de link hieronder.

schoolreglement buso 2022-2023

Schoolreglement-engagementsVerklaring 2022-2023

 

wijziging in het schoolreglement sinds 12/10/2022

Er is nawacht voorzien, woensdag tot 14u en op andere dagen tot 18u..

Nawacht voor BuSO leerlingen dient aangevraagd te worden. Kosten : zie 2.18. Financiën/aanvullende bepalingen.

Onze school engageert zich om tegemoet te komen aan de basisvoorwaarden voor kwaliteit die worden bepaald door de stad Antwerpen. Deze basisvoorwaarden gaan over een minimum opvangaanbod, veiligheid, maximum aantal kinderen per begeleider, inclusie, voorwaarden voor opvangpersoneel en prijzenbeleid. Voor alle kinderen jonger dan 14 jaar levert de school een fiscaal attest of attest belastingvermindering kinderopvang voor betaalde opvangprestaties af. Meer informatie vindt u hierover op https://www.antwerpen.be/binnenschoolseopvang