Hoe meld ik me aan?

Wij werken met een aanmeldsysteem om de inschrijvingen zo optimaal te laten verlopen en iedereen gelijke kansen te geven bij het inschrijven in een school.

Omwille van de corona is het tot op heden niet  mogelijk om tijdens de schooluren een intakegesprek te voeren. Wenst u toch een gesprek en rondleiding, kan dit uitzonderlijk buiten de schooluren, met de nodige voorzorgsmaatregelen.

Een woordje uitleg bij het aanmelden en inschrijven voor het schooljaar 2021-2022, als nieuwe leerling. (broers, zussen, en campusvoorrang is vroeger, zie tijdslijn)

Binnenkort komt hieronder een link te staan die je kan gebruiken voor het aanmelden. Nu vermelden we kort welke stappen er genomen moeten worden, vanaf 22/04/2021

Stap 1: aanmelden voor onze school via de link, https://meldjeaanbuso.antwerpen.be

De meeste plaatsen worden verdeeld bij ‘toeval’. Enkele plaatsen (5%) worden toegewezen op basis van chronologie. Dat betekent dat voor 5% van de vrije plaatsen wie eerst aanmeldt ook eerst een plaats toegewezen krijgt. Weet dat dit relatief is. Voorbeelden: (1) zijn er 8 vrije plaatsen, dan zal geen enkel kind toegewezen worden op chronologie, (2) zijn er 20 vrije plaatsen, dan zal 1 kind toegewezen worden op basis van chronologie. Wanneer er voldoende vrije plaatsen zijn, worden vanzelfsprekend alle aangemelde leerlingen ingeschreven. Bij de aanmelding van je kind, speelt het tijdstip geen rol, zolang het maar binnen de hierboven aangeduide periode gebeurt. Je kan dus rustig je tijd nemen. Om aan te melden heb je het rijksregisternummer van je kind nodig. Dit vind je op de Kids-ID van je kind of op een strookje van de mutualiteit.

Stap 2: toewijzing Voor de start van de inschrijvingsperiode zal je via e-mail (of via de post als je geen mailadres opgaf) een bericht van toewijzing (je ticket voor inschrijving) en/of een bericht van rangschikking op de wachtlijst ontvangen. Je hoort van ons ten laatste op 3 juni 2020.

Stap 3: inschrijving in de school: vanaf 31/05/2021  tot en met 18/06/2021 kan je uw inschrijven, na afspraak of in overeenstemming met de coronamaatregelen en volgens de richtlijnen van de school. Met een ‘ticket voor inschrijving’ ga je tijdens de inschrijvingsperiode naar de school. Indien je uw kind niet inschrijft tijdens de inschrijvingsperiode, dan vervalt je ticket.

Wat doen met een bericht van rangschikking op de wachtlijst? Je plaats op de wachtlijst is automatisch gereserveerd, je hoeft niets te doen. Je wordt door de school gecontacteerd als er een plaats vrijkomt. Dit gebeurt in volgorde van de plaats op de wachtlijst.

Stap 4: vrije inschrijvingsperiode vanaf maandag 31/05/2021  Tijdens deze periode is inschrijven op de school toegelaten zonder ticket.

Opgelet! Elke school heeft haar eigen aanmeldsysteem. Je kunt dus niet binnen één systeem kiezen voor meerdere scholen. Kies je meerdere scholen, dan moet je je kind ook meerdere keren aanmelden. 

Opgelet! Voor een inschrijving in het buitengewoon onderwijs heeft je kind een verslag nodig opgemaakt door het CLB. Zonder (voorlopig) verslag kan je je kind niet inschrijven.