vakken

De vakken:

  • periodeonderwijs: Gedurende een aantal weken wordt dagelijks enkele uren rond hetzelde thema gewerkt. We kiezen hierbij onderwerpen die aansluiten bij de leeftijdsfase van de leerlingen. We proberen naast het weten ook het beleven en ervaren aandacht te geven. We werken daarom tijdens periodeonderwijs ook op een kunstzinnige en praktische manier rondom het gekozen thema. Zo verwerken de leerlingen de inhouden en onstaat er diepgang. 
  • oefenuur taal
  •  oefenuur rekenen
  • sociale vaardigheden
  • LO:  zwemmen, sport en bewegingsactiviteiten,…
  • huishoudkunde zelfredzaamheid
  • Atelierwerk: boetseren, schilderen, textiel, tuinbouw,…
  • persoonlijke zelfredzaamheid
  • maatschappelijke zelfredzaamheid