vrijdagspost OV1

Kalender

Maandag 21 januari: start dakwerken Lamorinièrestraat 75 – zie verder

 

Dinsdag 22 januari: GEEN VERKEER MOGELIJK in de Lamorinièrestraat! –  zie verder

 

Maandag 28 januari: uitstap voor OVA-3 naar het inleefhuis van het OCMW. Hier maken ze kennis met

de uitdagingen, kosten en besparingen die samengaan met alleen wonen.

 

Vrijdag 15 februari: GEEN SCHOOL – Facultatieve verlofdag

 

Blokkade Lamorinièrestraat

Op dinsdag 22 januari zal er een blokkade zijn in de Lamorinièrestraat! Omwille van de montage van een torenkraan zal de Lamorinièrestraat ter hoogte van huisnummer 58 geblokkeerd zijn voor doorgaand autoverkeer. Voetgangers en fietsers, mits zij afstappen, kunnen wel passeren. Toch wordt aangeraden om deze omgeving die dag maximaal te mijden.

Er is dus deze dag GEEN DOORGAAND VERKEER mogelijk in de Lamorinièrestraat vanuit de Mercatorstraat tot aan de Nerviërstraat! Zie plan op achterzijde.

 

Dakwerken Lamo 75

Aanstaande maandag zal gestart worden met het vervangen van het dak van het pand Lamo 75 (als het weer het toelaat en het dus niet regent!).

Vanuit veiligheidsoogpunt en geluidshinder kunnen we dan geen gebruik maken van de zolder! Dit geldt voor twee therapieruimtes en één klas.

Het is voor de aannemer lastig om precies aan te geven hoeveel dagen werk het is, welke ruimte hij op de speelplaats nodig heeft en of we gebruik kunnen (blijven) maken van de poort/gang. In ieder geval is het plan om aan de achterkant te beginnen. We volgen de werken en de veiligheid nauwgezet op en we zullen per dag bekijken wat er nodig is en wat er (niet) kan!

Het afzetlint ligt in ieder geval klaar op het secretariaat voor het geval we voor de veiligheid zones moeten afzetten!

  • Signalisatie/omleiding dinsdag 22/01/2019
  • Geen doorgaand verkeer in eerste deel Lamorinièrestraat (tot aan Nerviërstraat)
  • Omleiding via Zurenborgstraat, Lange Leemstraat en Belgiëlei