onze school

Het leven in de Parcivalschool krijgt zijn kleur door de mensen de leerlingen, ouders en medewerkers.  Uitgaande  van de bijzondere vraag die de leerlingen stellen, gaan ouders, leerlingbegeleiders, leraren, therapeuten,… samenwerken. Samen zorgen we voor  het welbevinden en de ontwikkeling van de leerlingen.

Wij werken vanuit de achtergronden van de Steinerpedagogie en de Heilpedagogie. De leraar kijkt, luistert en stemt het onderwijs af op de specifieke noden van iedere leerling.We zoeken samen naar de mogelijkheden en talenten van de leerlingen en gaan daarmee aan de slag.

We kiezen ervoor om de leerlingen volgens leeftijd in een klas  te laten samenzitten, en hun die lesstof aan te bieden die bij hun leeftijd past.

Ritme is net zo belangrijk als eten en drinken. Jonge kinderen hebben behoefte aan vaste momenten in de opbouw van de dag, week en het jaar. Onze jaarfeesten zoals, St. Michaël, Sint Maarten, advent, Kerstmis, palmpasen en Sint Jan brengen regelmaat aan. Ze verwijzen naar de levende natuur.

We streven naar de ontwikkeling van de hele persoonlijkheid, zowel cognitief, creatief, handvaardig en sociaal. Ook wel anders gezegd: ontwikkeling van het hoofd, hart en handen. Het kunstzinnige werkt harmoniserend en schept een basis om op een persoonlijke manier in de wereld te staan.

Iedere persoon heeft  een eigenheid met talenten en vermogens. Deze willen wij ten volle inzetten voor het ontplooien van de leerling.

Onze leerkrachten trachten zich persoonlijk met de leerlingen te verbinden. Een leerkracht begeleidt zijn klas over meerdere jaren.

Binnen een kleinschaligheid waar alle leraren alle leerlingen kennen, streven we naar waarden en normen zoals; omgaan met respect voor elkaar, zichzelf en de natuur. Duidelijke regels en afspraken gelden zodat iedereen de ruimte krijgt om zichzelf te zijn en zich te ontwikkelen op eigen wijze.