Privacyverklaring website

De Parcivalschool respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die verzameld worden via de website van de de school.

Verzameling en gebruik van persoonsgegevens:

  • Wij verzamelen persoonsgegevens wanneer u het contactformulier van onze website gebruikt. Deze gegevens kunnen omvatten: naam en e-mailadres.

  • Uw persoonsgegevens worden gebruikt om de dienstverlening te kunnen uitvoeren, contact met u op te nemen, of u te informeren over relevant schoolnieuws.

  • Onze website bevat een Instagram-plugin, waardoor interactie met onze Instagram-inhoud mogelijk is. Dit betekent dat er data kan worden verzameld door, en conform het privacybeleid van, Instagram.

Gegevensbeveiliging:

  • Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking en/of verlies.

Rechten:

  • U heeft het recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonlijke informatie die wij van u hebben. Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Contact:

  • Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via parcivalschool@parcivalschool.be.

Wijzigingen in deze privacyverklaring worden op onze website gepubliceerd. Deze verklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op onze website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van de site kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring.