Type basisaanbod

In onze basisaanbod-klassen zitten kinderen met leermoeilijkheden en een normale tot randnormale intelligentie. Ze volgen het reguliere steineronderwijs met aanpassingen waar nodig, om leren haalbaar te maken. We streven ernaar kinderen in leeftijdsgroepen in te delen en bieden extra begeleiding aan in kleinere klasgroepen of individuele therapiesessies zoals logopedie, kinesitherapie en ergotherapie.

Kunstzinnige vakken zoals schilderen en handwerken staan wekelijks op het rooster, en bieden extra ontwikkelingsmogelijkheden.